Prihláška do škôlky

Škôlka
celodenná starostlivosť:     330 €celodenná strava:       2,5 €/denne
poldenná starostlivosť:      230 € poldenná strava:         2 €/denne
Jasle
celodenná starostlivosť:     360 €celodenná strava:       2,5 €/denne
poldenná starostlivosť:      230 € poldenná strava:         2 €/denne
Do jaslí je zaradené dieťa, ktoré celodenne nosí plienky

Formulár na prihlásenie