Personál

Zdravá škôlka Happy Kid zamestnáva iba vysokokvalifikovaný pedagogický personál, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s moderným prístupom k výchove a vzdelávaniu detí. Vďaka našim kvalifikovaným zamestnancom tak môžeme podporiť talent, komunikačné schopnosti, motorické zručnosti a komplexný rozvoj vášho dieťaťa. Súčasťou nášho tímu je aj detský lekár, ktorý dohliada na zdravý telesný vývoj detí. V prípade záujmu zo strany rodičov, naše centrum rado zabezpečí návštevu detského logopéda či psychológa.

Ing. Alexandra Jakubová – riaditeľka škôlky
Ekononická Univerzita Bratislava, Manažment ľudských zdrojov
„Z vlastnej skúsenosti viem, že deti sú šťastné, keď sa hrajú. Preto im vymýšľame zaujímavé hry a aktivity. Ten kto sa hrá, nielen sa zabaví, ale sa aj veľa naučí.“

Mrg. Katarína Badinková – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta pedagogiky – odbor učiteľstvo výtvarného umenia. “Tvorivosť pomáha utvárať osobnosť dieťata už v rannom veku. Preto s našimi detičkami vyrábam výtvory z najrôznejších materiálov a tým sa snažím u nich tvorivosť rozvíjať.

Gabriela Živnerová – Stredná zdravotná škola, diplomovaný fyzioterapeut
“Najradšej sa s detičkami hráme formou cvičenia, pri ktorom sa učíme ako správne držať chrbátik, posilňujeme svaly a spoznávame tak čo dokáže naše telo.”

Bc. Eva Turčanová – Zdravotnícka univerzita s.Alžbety, odbor sociálna práca
„Mojím cieľom je nájsť v dieťati, v čom je výnimočné, to postupne rozvíjať, aby vyrástlo v jedinečného a šťastného človeka.“